Late Annulering€80.00
De Install / Re Install€110.00
Service Call€80.00
Uitbouw (Track & Camera)€80.00
Toeslag buiten kantooruren€30.00
Geprinte factuur€15.00
Non-return Fee (Device)€35.00
Administratiekosten€15.00
Niet-Retourkosten voor andere hardware dan het trackingsysteem zijn afhankelijk van de geïnstalleerde hardware€205.00-€700.00 per voertuig
Geretourneerdeed DD-Kosten€12.00